وحید یامین پور 🇮🇷

@yaminpour

1069 posts402197 followers144 following
VahidYaminpour 🔹️دکترای حقوق 🔹️سرگرم با هنر و ادبیات 🔸️مبتلا به سیاست . ⛔با عرض پوزش پاسخگوی دایرکت‌ها نخواهم بود.
Download All