Image may contain: 2 people
tiffany_91060

@tiffany_91060

น้องซอที่สนามบินเตรียมตัวบินไปที่นิวยอร์กเพื่อไปถ่ายแบบและไปหาทิฟฟานี่ 😍 #snsd #ทิฟฟานี่ฮวัง💕 #ซอจูฮยอน #ซอฟานี่