วิธีดาวน์โหลดเรื่องราวของ instagram

คัดลอกชื่อผู้ใช้หรือ URL โปรไฟล์ของคุณแล้ววางลงในช่องป้อนข้อมูลและคลิก "GET" เพื่อดาวน์โหลด

วิธีดาวน์โหลดรูปภาพหรือวิดีโอ instagram

คัดลอกลิงก์ไปยังรูปภาพหรือวิดีโอวางในช่องป้อนข้อมูลและคลิก "GET"

ดาวน์โหลดรูปโปรไฟล์โปรไฟล์ขนาด instagram

คัดลอกชื่อผู้ใช้หรือ URL โปรไฟล์ของคุณวางลงในช่องใส่แล้วคลิก "GET" และคลิก "ดาวน์โหลดรูปโปรไฟล์"

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอ IGTV

คัดลอก URL วิดีโอ IGTV แล้วใส่ลงใน SaveIG แล้วคลิก "GET"